Tävlingar och Prov


Hos oss kan du avlägga hel eller delprov för jägarexamen.

Du kan genomföra skjutprov för att erhålla björnpasset.

älgbanan kan skytteprov och märkestagning utföras.