Styrelsen


Fr.o.m 28 febr 2019 ser styrelsen ut på följande sätt:

Ordförande: Fredrik Nordberg


Vice ordförande och Ledamot: Anders Henriksson


Kassör: Bo Hellman


Sekreterare / Ansvarig webbplats: Sven–Olof Johansson


Ledamot:Inge Anderson

Ledamot: Bengt Wallström

Ledamot: Doris Zachrisson


Suppleant: Mikael Andersson

Suppleant: Mats Nordgren


Ansvarig Jägarexamen och bananchef: Inge Andersson


Handläggare miljöfrågor: Sven–Olof Johansson


Allmän mailadress: info@sotenasjaktskytteklubb.se


 

 


Köp ammunition och övriga jakt– och skyttetillbehör på:

–Carlsson El & Jakt–

i Kungshamn.

Adress:
Hallindenvägen 1
456 34 Kungshamn