Kontakt


Välkommen till Sotenäs JSK´s träffpunkt. En kontaktsida där du på olika sätt kan ta kontakt med oss samt lämna synpunkter på denna hemsida eller vår verksamhet.


Kontakt

Allmän mailadress: info@sotenasjaktskytteklubb.se


Ansvarig för Jägarexamen och banchef: Inge Andersson


Bli medlem

Så här blir du medlem


Betalning

Bankgiro: 5134–0602

Vi tar vi även Swish