Historia


 

Den 15:e mars 1978 uppnådde tre skytteklubbar ett nyttjanderättsavtal med Sotenäs Kommun. Man erhöll därmed rätt att utnyttja den gamla lantgården Kärrshålan till att upprätta erforderliga skjutbanor för klubbarnas verksamhet.

De tre klubbarna var Sotenäs Skyttegille, Kungshamns Pistolskytteklubb och till sist alltså vår klubb Sotenäs Jaktskytteklubb.

Under åren byggdes banor upp successivt med bl a installation av skeet- och trapkastare samt viltmålsbanor. Man rustade upp den gamla mangårdsbyggnaden till att bli ett trevligt och ändamålsenligt klubbhus med övernattningsmöjligheter för upp till 20 personer.

Kärrshålans skytteanläggning har inte enbart varit till glädje för klubbmedlemmar utan även för organisationer såsom tullen, polisen och frivilliga försvarsrörelsen.

Logotyp Sotenäs Jaktskytteklubb