Björnpasset


Björnpasset är ett intyg för jakt på björn. För att öka jägarnas kunskaper och skicklighet kring björnjakt. Provet är framtaget i Dalarna och för att erhålla björnpasset måste man genomföra ett skjutprov och gå igenom en folder.Priset är 100 kronor för ammunition tillkommer och lånebössor finns att låna.


 


Skjutmoment med klass I ammunition är:


  • Björnfigur, sida, 80m. Krav: 4 skott inom 40 sekunder och samtliga inom träffområde.
  • Serien skall genomföras med stöd, dock ej liggande eller från skjutbänk.
  • Björnfigur, sida, 40m. Krav: 4 skott inom 40 sekunder och samtliga inom träffområdet.
  • Serien får genomföras med stöd, dock ej liggande eller från skjutbänk.
  • 2 skott på sidobjörn på 20 m och därefter ett skott i huvudet på frontbjörn på samma avstånd.
  • Det skall vara 5 m mellan figurerna och samtliga skott skall vara inom träffområdena.
  • Man har 10 sek på sig att skjuta från första skott. Momentet får genomföras med jägarmässigt stöd, dock ej liggande eller från skjutbänk.


För bokning och frågor kontakta våra skjutledare för björnpasset:

Inge Andersson på mail eller mobil 0706-243916


 

Logotyp Sotenäs Jaktskytteklubb