Banor


Gevärsskyttebana 100 meter

 


 


Viltmål 50 meter

Viltmålbana 50 meter.

Man skjuter på det s.k. olympiska svinet, eller andra lämpliga målfigurer som passerar framför skytten i långsamma eller snabba lopp, alternativt s.k blandlopp.

Vid snabblopp skall man hinna avlossa skottet på 2,5 sek.
Vid långsamma lopp har man dubbel så lång tid på sig, 5 sek.


 


Pistolskyttebana 25 meter

Pistolbana 25 meter - översiktsbild.

Pistolskyttet leds av Kungshamns Pistolskytteklubb


 


Trap och Skeet

Nordisk Trap och Skeet - översiktsbild.

 


Älgbana 80 meter

Älgbana 80m, med elektroniskt markeringssystem.

Älgbana 80m, med elektroniskt markeringssystem.


 


Hög fasan

Man skjuter på bana Hög Fasan.

Vårt fina fasantorn som byggts naturligt på den intilliggande bergväggen har nu i "SPORTINGENS" tidevarv blivit mycket populär.

Detta är naturligtvis en bra träning inför höstens fågeljakter.